اهداف اندیشکده بیمه

اندیشکده بیمه در نظر دارد با برگزاری همایش­ها، سمینارهای آموزشی و پژوهشی و همچنین هم ­اندیشی­ها و میزگردهایی حول مسائل و موضوعات مرتبط با  صنعت بیمه به توانمندسازی جامعه بیمه­ ای، تقویت و توسعه صنعت بیمه و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد کشور کمک کند. این نهاد اندیشه ­ورزی، آموزشی و پژوهشی مشخصا اهداف ذیل را دنبال می­کند.تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی شرکت­های بیمه ­ای در مسائل و موضوعات مرتبط با بیمه
 • تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی شرکت­های ارزیابی خسارت بیمه­ ای  در زمینه ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک
 • تامین نیازهای آموزشی و پژوهشی صنعت بیمه در زمینه ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک
 • توانمند سازی دانش آموخته­های بیمه­ ای در دو زمینه فعالیت ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک
 • افزایش مهارت ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک در متقاضیان فعالیت در صنعت بیمه کشور
 • برگزاری دوره­های آموزشی ارزیابی خسارت در کلیه حوزه­ های بیمه­ای
 • برگزاری دوره­های آموزشی ارزیابی ریسک در کلیه حوزه­ های بیمه­ای
 • مکتوب کردن دانش ضمنی کارشناسان و متخصصان ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک
 • انجام پژوهش­های کاربردی در زمینه توسعه ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک در کلیه حوزه ­های بیمه ­ای
 • توانمند سازی دانش آموخته ­های بیمه­ای در دو زمینه فعالیت ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک
 • افزایش مهارت ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک در متقاضیان فعالیت در صنعت بیمه کشور
 • برگزاری دوره­های آموزشی ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک در کلیه حوزه­ های بیمه ­ای
 • مکتوب کردن دانش ضمنی کارشناسان و متخصصان ارزیابی خسارت و ارزیابی ریسک
 • انجام پژوهش­های کاربردی در زمینه مسائل حقوقی مرتبط با صنعت بیمه
 • برگزاری همایش­ها و سمینارهای آموزشی کاربردی در زمینه مسائل حقوقی مرتبط با صنعت بیمه
 • برگزاری دوره های آموزشی برای کارآموزان  نمایندگی بیمه و شرکت در آزمون بیمه مرکزی (آداب )
 • برگزاری دوره های آموزشی برای متقاضیان پروانه کارگزاری، ارزیابی خسارت، بیمه اتکائی و اکچوئری
 • توانمندسازی فارغ­التحصیلان و دانش­پذیران برای ورود به بازار کار و کارآفرینی در صنعت بیمه
 • شناسایی پتانسیل­های شغلی در صنعت بیمه و ارائه آموزش­های لازم متناسب با بازار