سخن موسس و رئیس هیات مدیره

آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد ایرانیان پوشش در ١٣ آذر با مجوز رسمی سازمان فنی و حرفه ای کشور تاسیس شده است. این تشکیلات، آموزشهای حرفه ای و کاربردی را در تمامی زمینه های مورد تایید سازمان فنی و حرفه ای کشور برعهده دارد. یکی از نارسایی های آموزشهای کلاسیک و مرسوم آن است که این آموزشها بیشتر نظریه ها و دیدگاه های نظری را در بر میگیرند. به علاوه، آموزشهای رسمی و دانشگاهی زمانبر هستند و امکان حضور در دوره های آموزشی میان مدت و بلندمدت برای بسیاری از متقاضیان میسر نیست. همچنین، اکثر دانش آموخته های دانشگاهی و رسمی صرفا مسلح به نظریه ها و الگوهای نظری در حوزه های گوناگون هستند و دانشی را که فرا گرفته اند، کمتر معطوف به بازارهای کار است. اما همین افراد به هنگام کار در شرکتها و سازمانها ناگزیر از آموزشهای کاربردی و یادگیری حین انجام کار میباشند. بنابراین، ارائه و تدارک آموزشهای کاربردی و کوتاه مدت برای متقاضیان کار و همچنین توانمندسازی شاغلان یک ضرورت اساسی است. ویژگی دوره ها و آموزش های کاربردی کوتاه مدت در آن است که دانش پذیران دانش ضمنی و کاربردی فشردهای را در مدت زمان کوتاهی فرا میگیرند و پس از طی دوره های آموزشی مستقیما میتوانند جذب بازار کار شوند و یا احتمالا خودشان مستقیما دست به کارآفرینی و نوآوری در این حوزه بزنند.

آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد ایرانیان پوشش با رویکردی متفاوت و با بهره گیری از شبکه گستردهای از اساتید و صاحب نظران و متخصصان حرفهای حوزه های گوناگون کسبوکارهای مولد در صدد است تا خلاء آموزش و پژوهش های کاربردی در کشور را پر کند و امکان تسهیم دانش بویژه دانش ضمنی را فراهم آورد. هدف آن است تا از راه این نهاد آموزشی و با ارائه آموزش های کوتاه مدت کاربردی معطوف به بازارهای گوناگون، به توسعه کسب وکارها و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور کمک شود.