وظايف كارشناس بازديد اوليه

وظايف كارشناس بازديد اوليه

۱-اتومبيل هنگام بازديد بايد تميز بوده و از بازديد خودرو در محل هاي كم نور و تاريك خودداري شود

۲-ساعت و تاريخ بازديد در برگه بازديد اوليه ثبت گردد

۳-با كنترل شماره موتور و شاسي روي پلاك پرچ شده داخل موتور به تنهايي اكتفا نگردد بلكه شماره موتور روي محل حك شده موتور و شماره شاسي كف اتومبيل يا در محل هاي ديگر كه حك شده كنترل و با كارت شناسايي اتومبيل تطبيق داده شود

۴-چنانچه روي شيشه هاي خودرو برچسب نصب شده حتما” شكستگي احتمالي زير برچسب و برف پاك كن كنترل شود

۵-هرگونه لوازم به صورت اختصاصي توسط مالك بر روي خودرو نصب شده است جزء لوازم اضافي در بٌگه بازديد با ذكر قيمت شرح داده شود

۶-مشخصات كامل سيستم صوتي اعم از اصلي يا غير اصلي يا پانلدار بودن آن در گزارش صراحتا” قيد گردد

۷-چنانچه خودرو از نوع نادر باشد حتما” استثنائي بودن آن در گزارش لحاظ گردد

۸-مواضع آسيب ديده به دقت طبق فرم كارشناسي تكميل و ميزان خسارت ارزيابي شده در گزارش قيد گردد

۹-بازديد اوليه در صورت مغايرت در مشخصات خودرو مورد بازديد با كارت شناسايي آن بعد از رفع مغايرت امكانپذير مي باشد

۱۰-در تعيين قيمت روز اتومبيل دقت كافي به عمل آيد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *