درباره ما …..

درباره تیم ایرانیان پوشش
شورای عالی بیمه در سال ۱۳۸۲ براساس بند ۵ ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری ، جهت هدایت امر بیمه ، فعالیت شرکت های بیمه و حفظ حقوق بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان ، آیین‌نامه شماره ۵۰ اعطای پروانه و نحوه فعالیت شرکت های ارزیابی خسارت بیمه‌ای را تصویب نمود که پس از حدود ۱۰ سال فاصله طولانی در فرایند قانون‌گذاری شورای عالی بیمه ، در سال ۱۳۹۲ ، آیین‌نامه شماره ۸۵ را با تغییرات اساسی و لازم ، جایگزین آیین‌نامه قبلی نمود.