اعطای گواهینامه

اعطای گواهینامه دوره های آموزش با مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدارک فنی و حرفه ای با مجوز از سازمان فنی و حرفه ای کشور